Насоки

Насоки, изготвени от членове на Endo-ERN и одобрени от Endo-ERN

 

Стандарт за качество на грижите при заболявания на надбъбречната жлеза

 

Криза на Адисън

 

Централен хипотиреоидизъм

Консенсусни становища, изготвени от членове на Endo-ERN и одобрени от Endo-ERN

 

Псевдохипопаратиреоидизъм и свързани с него нарушения

 

Разлика в развитието на пола (DSD)

 

За други подходящи насоки, моля, посетете страницата на съответната група за заболявания.