CPMS

Clinical Patient Management System

 

Clinical Patient Management System (CPMS) е сигурно уеб-базирано приложение за подкрепа на European Reference Networks в диагностиката и лечението на редки или сложни състояния извън националните граници.

CPMS ще реализира една от основните задачи на ERNs; предоставяне на експертни специализирани грижи на всички пациенти в Европа.

Първи стъпки със CPMS
Още видеоклипове за това как да регистрирате пациент, как да настроите панел и как да стартирате видео среща, можете да намерите в CPMS.

Системата ще позволи виртуални консултации извън националните граници, като гарантира, че необходимите експертни познания ще „пътуват“ до пациента, а не обратно. Чрез CPMS всеки лекар може да поиска виртуална консултация с референтните центрове на Endo-ERN. Тази ИТ платформа ще даде възможност на мултидисциплинарен екип (MDT) да обсъжда високоспециализирани случаи на пациенти в сигурна затворена среда. Полученият съвет може след това да бъде пряко насочен обратно към пациента от неговия лекуващ лекар.

Търсите ли експертно мнение?

ERNs не са пряко достъпни за отделните пациенти. Въпреки това, със съгласието на пациентите и в съответствие с правилата на тяхната национална здравна система, случаите на пациенти могат да бъдат отнесени към съответния член на ERN в тяхната държава от техния местен лекар.

Свържете се с най-близкия референтен център на Endo-ERN!

или

Ако сте член на ERN, влезте в CPMS!

Пътека на пациента в CPMS

CPMS patient path
CPMS patient path