Клинични Дейности и Електронното здравеопазване

Клинични Дейности и Електронно здравеопазване

Endo-ERN има за цел да подобри комуникационните интерфейси във всички Държави – Членки на ЕС между три различни групи; между здравните специалисти; между пациентите и здравните специалисти; и между пациентите.

Ние се стремим да направим това чрез консолидиране на действия за изграждане на дигитална мрежа, като например Connecting European Facility (CEF) and European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa).

Ще разработим стандартна оперативна процедура за всички доставчици на здравни услуги, за да съгласуваме администрирането на пациенти в периферните болници с централни елементи на Clinical Patient Management System (CPMS) и EuRRECa, за да се улесни гладкото свързване между местното и международното ниво.

Contact

CPMS

Clinical Patient Management System (CPMS) е сигурно уеб-базирано приложение за подкрепа на European Reference Networks в диагностиката и лечението на редки или слабо разпространени комплексни заболявания или състояния извън националните граници.