EuRRECa

European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa)

eurreca-logo
EuRRECa са насочени към максимално увеличаване на възможността за всички пациенти, здравни специалисти и изследователи да участват и да използват висококачествени регистри, ориентирани към пациента, за редки ендокринни заболявания, обхванати в European Reference Network on Rare Endocrine Conditions (Endo-ERN).

Проектът, стартиран през февруари 2018 г., ще постигне целта си чрез програма за електронно отчитане (електронно записване), разработване на нов основен ендокринен регистър, който събира основен набор от данни, който включва и обективни маркери за клинични резултати и, накрая, маркиране участници във висококачествени, подробни, специфични за заболяванията и центрирани към пациента регистри, които са оценени от EuRRECa.

Проектът EuRRECa се ръководи от Файзал Ахмед, WP2 Електронно здравеопазване и ИКТ председател в рамките на Endo-ERN и ще бъде тясно свързан с основните дейности на Endo-ERN

Ако искате да научите повече за проекта и неговата управленска структура, посетете уебсайта или вижте Брошура за EuRRECa (, 487 KB).