Изследователски Дейности

Изследователска Дейности

Мрежата от експерти, създадена от Endo-ERN, ще участва активно в създаването на по-добра глобална научноизследователска и развойна екосистема в областта на ендокринологията.

За да се направи това, Endo-ERN ще помогне да се разработят насоки, да се даде приоритет на неудовлетворените нужди от изследвания в областта на рядката ендокринология и да се създаде мост между ендокринологичните изследвания при децата и възрастните.

Една от основните ни цели е да се вслушаме в гласа на пациента в основата на нуждите от изследвания и да изготвим насоки.

Contact

EuRRECa

European Registries for Rare Endocrine Conditions (EuRRECa) са насочени към максимално увеличаване на възможността за участие и използване на висококачествени, ориентирани към пациента регистри за редки ендокринни заболявания