Други Проекти

Други проекти

Проекти CEF

Connecting European Facility (CEF) е програма за финансиране на стратегията „Европа 2020“ в секторите транспорт, енергетика и телекомуникации. Endo-ERN успешно се прилага за специфичната инфраструктура за цифрови услуги за електронно здравеопазване в телекомуникационната система.

EJP RD

European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) привлича над 130 институции от 35 държави, за да създаде всеобхватна и устойчива екосистема, позволяваща доброто сътрудничество между научните изследвания, грижите и медицинските иновации.