Генериране на Знания

Генериране на Знания

Endo-ERN има за цел да идентифицира пропуски в знанията или области, в които липсват знания, в областта на ендокринологията и след това да организира образователни дейности за запълване на тези пропуски. Това ще бъде направено в тясно сътрудничество с European Society of Endocrinology (ESE) и European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

Планираме да създадем онлайн образователна платформа за организиране на образователни програми и електронно обучение за редки ендокринни заболявания на ниво, на което е необходимо.

За повече информация за това се свържете с нашите ръководители на Work Package

Информационни Материали за ERN

Endo-ERN е разработила няколко информационни листовки на различни езици, насочени към разбиране и информираност относно Endo-ERN както за пациентите, така и за лекарите.

Информационни материали за пациентите

Endo-ERN събира пациентски материали за различните състояния, обхванати от Endo-ERN на различни езици.