Дейности

Дейности

Дейностите на Endo-ERN през различните фази са дефинирани в five work packages. Фаза 1включва проучване, оценка и стратегическо планиране; фаза 2 включва поетапно изпълнение/изпълнение на планирането; фаза 3 завършва изпълнението и работи за изготвянето на насоки и създаването на мрежа, която може да бъде поддържана и след петгодишния план.

Дейностите на Endo-ERN могат да се разделят на четири групи: